+31 (0) 88 0705170 info@grootleerhuis.nl

Prepare 4 Profit

Waarom Prepare 4 Profit

Te vaak gaat het mis tijdens grote projecten in de bouw. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn voor alle betrokkenen en betrekking hebben op zowel People, Planet als Profit. Denk aan financiële gevolgen, tijdsverlies, faalkosten, verlies van kwaliteit en duurzaamheid, ongevallen en incidenten, reputatieschade, enz.

Wat een ‘winst’ zou het opleveren als we al dit soort risico’s op een relatief simpele manier zouden kunnen verkleinen en beheersbaarder maken, met als resultaat een voortvarend gerealiseerd project dat voldoet aan de beloofde waarde en geformuleerde projectdoelstellingen.

“De marges zijn te laag. Bijkomend effect van krap begroten is dat bouwers niet alle risico’s vooraf goed in kaart brengen. Want wie te veel gevaren (met mogelijke kosten) opneemt in de offerte, verliest het van zijn opportunistischere concurrent”

(bron: nrc.nl)

Van winst naar Profit

Wij geloven dat goede voorbereiding en het ‘scherp aan de wind’ starten van een bouwproject de basis is voor betere resultaten en Profit (waarde) voor alle betrokkenen: opdrachtgever, opdrachtnemer, investeerders, leveranciers en onderaannemers, projectmedewerkers, omgeving, gebruikers, etc.

Het maakt flexibiliteit tijdens de uitvoering van het project mogelijk zonder afbreuk te hoeven doen aan beloofde waarde, beoogde winst en geformuleerde  projectdoelstellingen naar stakeholders (kosten, tijd, veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, overlast, bereikbaarheid, tevredenheid …).

Dat gaat niet zomaar. Hiervoor is extra aandacht en begeleiding nodig tijdens iedere fase van het bouwproces, met oog voor alle betrokkenen en processen (brede scope). De door Grootleerhuis ontwikkelde P4P-methodiek voorziet hierin.

Realisatie van het project conform beoogde winst met Profit voor alle stakeholders.

Voor wie is de P4P-methodiek bedoeld

Onze werkwijze is met name gericht op opdrachtnemers van complexe projecten in de bouw. Het gaat hierbij om grote, voor de directe en indirecte omgeving impactvolle projecten met een lange levensduur en hoge risico’s voor een brede groep direct en indirect betrokkenen.

“De schatting is dat 20 procent van alle kosten bij ontwikkeling, bouw en onderhoud van vastgoed faalkosten zijn stelt Marcel Noordhuis, promovendus bedrijfskunde Nyenrode Business Universiteit.”

P4P-methodiek

De huidige praktijk in de bouw wijst uit dat de toch al beperkte beoogde financiële winst (max. 3%) zelden wordt gerealiseerd. De risico’s zijn groot. Hoge faalkosten, ongevallen en kwaliteitsissues liggen op de loer en minimaliseren de gerealiseerde winst. Daarnaast brengen falen en incidenten ongewenste maatschappelijke risico’s met zich mee.

Dit kan anders. Goede voorbereiding en het ‘scherp aan de wind’ starten van een bouwproject is de basis voor betere resultaten en Profit (totale waarde voor alle stakeholders). Met de P4P-methodiek ondersteunen we opdrachtnemers van projecten in de bouw stap voor stap, persoonlijk en deskundig tijdens het gehele project.

Bepalen van de ambitie

U krijgt een P4P-professional (regievoerder) toegewezen. Deze begeleidt de inzet van P4P gedurende het gehele project en is uw aanspreekpunt en die van alle betrokkenheden.

QuickScan en ambitieniveau voor Profit

In een QuickScan wordt de huidige situatie in kaart gebracht (Ist, 0-meting) en het ambitieniveau voor Profit vastgesteld (Soll, doelstellingen). Deze bepalen de benodigde inzet van de P4P-methodiek en ondersteuning. Hoe hoger uw ambitieniveau voor Profit, hoe groter de benodigde inzet en ondersteuning.

Ambitieniveau voor Profit

 • Beperken van faalkosten
 • Voorkomen van incidenten en ongevallen
 • Beperken van overlast
 • Borgen van kwaliteit
 • Realiseren beoogde financiële winst

Resultaat P4P-methode

Door het toepassen van de P4P-methode wordt winst geherdefinieerd naar waarde (Profit):

 • Tevreden stakeholders
 • Gezond en veilig werken
 • Klanttevredenheid
 • Kwaliteitsbouw
 • Positieve maatschappelijke waarde
 • Positief imago

Mét realisatie van de beoogde financiële winst.

Geïnteresseerd in P4P voor uw project?

Wilt u meer weten over P4P en de mogelijkheden die de methodiek voor uw projecten kan bieden?