Groot Leerhuis in de Bouw Home Groot Leerhuis van de Bouw De 4 middagen Over Ons Aanmelden

Groot Leerhuis van de Bouw

Het Groot Leerhuis van de Bouw is een initiatief van een aantal professionals die de bouw- en infrawereld willen mobiliseren om tot verandering te komen. In samenwerking met deskundigen, kenniscentra en veel individuele professionals worden daartoe leerbijeenkomsten belegd. Het verbeteren van de sectorcultuur, gedrag, mentaliteit en bewustzijn staat hierin centraal.

16 Januari 2014. Ondertekening Governance Code Veiligheid in de Bouw
„Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro) chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Een terecht uitgangspunt, want veiligheid op de werkvloer hoort de normaalste zaak van de wereld te zijn.“ 
Minister Stef Blok

Lees meer.

Stef Blok

Ondertekende GC

Wat betekent deze gedragscode voor jou?

Op 16 januari 2014 hebben in het bijzijn van minister Stef Blok, de CEO’s van de opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksgebouwendienst en het Ministerie van Defensie afdeling Vastgoed samen met de opdrachtnemers Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, UNICA, VolkerWessels en de Adviesbureau’s Acta Safety Professionals, AKD en KIVI NIRIA, hun handtekening gezet onder deze gedragscode.

In april starten 4 middagen in Utrecht om met elkaar te gaan onderzoeken hoe wij de Governance Code Veiligheid in de Bouw naar de praktijk kunnen vertalen. Ben jij erbij? Lees meer.

„Je overtuiging er in te geloven, maakt dat er iets tot stand kan komen. Niet dóór anderen, maar mét anderen.“


Willem Schunselaar


Het Groot Leerhuis van de Bouw is een initiatief van Willem Schunselaar, Jikke de Ruiter en Robin Brouwer in samenwerking met hun partners in de bouw.

ComtabActaKiviGroot LeerhuisKing